Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Зміст:


1. Максимальний розмір допомоги

Допомога на дітей одиноким матерям  надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

ВікМаксимальний розмір допомоги

до 6 років
з січняз травняз грудня
1 7791 8591 921
від 6 до 18 років2 2182 3182 395
від 18 до 23 років2 1022 1972 270

2. Хто має право на допомогу

Порядок нарахування та встановлення допомоги на дітей одиноким матерям визначається відповідно до  Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (від 24.12.15 №911-VIII) та  постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” № 1181.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають:

 • одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),
 • одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.
 • мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Призначенняя допомоги:

 1. Особи, які звернуться за призначення допомоги вперше вона призначатиметься з місяця звернення і доходи сім’ї визначатимуться за 6 місяців на момент звернення за допомогою.
 2. Особи, які до 01 січня 2016 року отримували допомогу на дітей одиноким матерям у гарантованому розмірі 30 % прожиткового мінімуму (без врахування доходу сімї) подають лише заяву та декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї).
 3. Особи, які отримували допомогу на дітей одиноким матерям у 2015 році і період виплати припадає на 2016 рік, виплата допомоги таким особам із врахуванням підвищеного розміру продовжується до закінчення періоду виплати допомоги без їх звернення до органів соціального захисту.

3. Документи

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

 • заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про   державну  реєстрацію  народження  дитини,  виданий  відділом РАЦС, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім  міст  обласного  значення)  рад,  із  зазначенням  підстави внесення  відомостей  про  батька  дитини, або документ про народження,  виданий  компетентним  органом  іноземної  держави, в якому  відсутні  відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім'ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір'ю. У разі коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір'ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини;
 • декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).

Додатково

 • копія рішення про усиновлення - подають усиновлювачі .
 • копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (подають мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків)
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії - подають мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію
 • No labels