Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2020 році розраховується з врахуванням норм

Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2020 році розраховується з врахуванням норм

Державна соціальна допомогаз січня з травня з грудня
особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд3 364,603 516,403 633,30
особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд2 4572 5682 653,50

особам з інвалідністю з дитинства II групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II групи,
які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 6381 7121 769
особам з інвалідністю з дитинства III групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства III групи,
які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
1 6381 7121 769

на дітей з інвалідністю до 18 років

1 6381 7121 769
на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд2 925,603 057,403 159,30
на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд2 036,12 129,92 198,8
на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд3 364,603 516,403 633,30
на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд2 355,602 357,402 435,80

на дітей з інвалідністю захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою

2 609,402 727,102 817,95

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

3 937,904 115,604 252,45

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 828,902 956,62 054,95

2. Призначення державної соціальної допомоги

  • Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства, призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.
  • На дітей з інвалідністю державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, але не більш як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку включно.
  • Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю мають право на призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та пенсії у зв’язку з втратою годувальника одночасно.
  • Заява про призначення державної соціальної допомоги подається одним із законних представників за місцем постійного або фактичного проживання особи, яка подає заяву, при умові подання довідки про неодержання цієї допомоги в місцевому органі з питань соціального захисту населення за місцем постійного проживання.

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням.


3. Виплата допомоги

  • Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку за місцем проживання інваліда з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей-інвалідів або інвалідів, які визнані недієздатними
  • Виплата державної соціальної допомоги може здійснюватися через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача згідно з діючим Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596.
  • No labels