Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Зміст:
З 01 жовтня 2016 року вступив в дію Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство..." від 14.07.2016 № 1474-VIII., згідно з яким внесено зміни щодо офрмлення паспорта громадянина України.

Основні зміни, передбачені законом:

видача паспорта здійснюється з 14 років (на 4 роки), з 18-річного віку - на 10 років;

паспорт матиме вигляд пластикової ID картки;

безконтактний електронний носій - буде вбудовано в паспорт особам, які досягли 18-річного віку, та міститиме електронний цифровий підпис;

у паспорті не буде зазначено відомостей про реєстрацію шлюбу та його розірвання;

оцифровані відбитки пальців будуть використовуватись лише за згодою особи (необов'язково);

Змінювати паспорт громадянина України старого зразка на пластиковий не обов'язково!

 


1. Загальні положення

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Основні положення щодо оформлення та видачі паспорта регулюютья відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України..."  від 20.11.2012 № 5492-VI та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство..." від 14.07.2016 № 1474-VIII.

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України

Паспорт громадянина України оформляється особам:

 • які не досягли вісімнадцятирічного віку, на 4 роки,
 • які досягли вісімнадцятирічного віку, - на кожні 10 років.

2. Порядок і терміни  оформлення

Оформлення паспорта громадянина України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції,громадянства, реєстрації фізичних осіб та ін. В Україні таким органом є Державна міграційна служба України (ДМС) 

Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Паспорт громадянина України видається на термін:

 • оформлений вперше - не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня подачі заяви на його оформлення.
 • оформлений в звичайному порядку - видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня подачі заяви на його оформлення.
 • для термінового отримання  - не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня подачі заяви на його оформлення.

3. Зовнішній вигляд та наповнення

Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

До паспорта громадянина України вноситься така інформація:

 

назва держави

назва документа

 Ім'я особи

стать

громадянство

 дата народження

унікальний номер запису в Реєстрі

номер документа

дата закінчення строку дії документа

дата видачі документа

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

місце народження

відцифрований образ обличчя особи

відцифрований підпис особи

податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, який досяг 18-річного віку, вносяться засоби електронного цифрового підпису в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також додаткова (змінна) інформація.

 


4. Документи

Для оформлення паспорта вперше особа або її законний представник подають:

 • заяву-анкету (заповнюється працівником підрозділу);
 • свідоцтво про народження, а для осіб, які народилися до 01.03.2001, також копії документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу їх батьків;

У разі потреби додатково подаються документи:

  • довідку про реєстрацію особи громадянином України або інші документи, визначені статтею 5 Закону України "Про громадянство України".
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на постійне проживання в Україну).
  • посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
  •  документ, що підтверджує особу законного представника (у разі подання законним представником);
  • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (у разі подання законним представником);
  • заяву про відмову від отримання паспорта, що містить безконтактний електронний носій;
  • заяву про внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації
  • у разі оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується довідкою лікувального закладу, або особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, в разі потреби одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування.