Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Загальні положення

Основні положення щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон регулюютья відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України..."  від 20.11.2012 № 5492-VI та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство..." від 14.07.2016 № 1474-VIII.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, і дає право цій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.


Кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон.


1.1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам на термін

які не досягли 16-річного віку - на 4роки, 

 які досягли 16 років - на 10 років.

 


2. Терміни оформлення та зовнішній вигляд

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові не пізніше ніж:


  • звичайне оформлення - через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання
  • термінове оформлення -  через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

 


2.1. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така інформація

назва держави;

назва документа

тип документа

код держави

номер документа

ім'я особи

громадянство

дата народження

унікальний номер запису в Реєстрі

стать

місце народження

дата видачі документа

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

дата закінчення строку дії документа

відцифрований образ обличчя особи

відцифрований підпис особи

дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою)

У паспорті громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а стосовно осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.

Оформлення і видача особі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, здійснюються у строк до 3-х робочих днів на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

 


3. Документи

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно подати наступні документи:

    • паспорт громадянина України (оригінал та копії 1,2, та 5,6 сторінок)
    • довідка про наявність ідентифікаційного коду 
    • квитанції на сплату обов'язкових платежів
    • паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності)