Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір: Безоплатно


Строк надання послуги: 30 календарних днів

Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

Перелік документів:

  • Заява із зазначенням реквізитів документу, що посвідчує особу, прізвища, імені, по батькові, місця проживання (для фізичної особи), найменування організації, її місцезнаходження (для юридичної особи), теми (запитання), хронологічних рамок запитуваної інформації.
  • До заяви з питань виконання запитів соціально-правового характеру (довідка про заробітну плату, підтвердження трудового стажу, атестацію робочих місць, перейменування підприємства) додається копія трудової книжки або зазначаються записи з трудової книжки (вказуючи назви підприємств, їх зміни, перейменування, місцезнаходження, дати прийняття та звільнення з роботи, номери наказів, перелік займаних посад). 

Суб’єкт надання послуги:

Інформаційні та технологічні картки:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

  • No labels