Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір:

  • Юридичні особи: Безоплатно
  •  Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: 14 робочих днів з дня реєстрації заяви у Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

Перелік документів:

  1. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
  2. Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, в електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”
  3. Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель.
  4. Електронний документ.
  5. Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель

Інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

  • No labels