Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataВиплата щомісячної адресної допомоги припиняється з наступного місяця, якщо:


Уповноважений представник родини (на якого була оформлена щомісячна адресна допомога) подав заяву про припинення виплати.

Державна служба зайнятості надала інформацію про те, що працездатні члени сім'ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприяння державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції.

Внутрішньо переміщена особа знято з обліку (анульована довідка переселенця).

Уповноважений орган виявив факт надання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги.


При цьому особи не належать до таких категорій:

  • громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
  • громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку на підставі медичного висновку лікарсько-консультативної комісії;
  • громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;
  • студенти денної форми навчання;
  • громадяни, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років або інвалідами I або II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку.
 • Також виплати припиняються, якщо у складі сім'ї є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, але фактично не працюють.
 • Грошова допомога для таких працездатних членів сім'ї зменшується на 50% і виплачується протягом двох місяців з дня її призначення, а на наступний період – припиняється. Особам працездатного віку, яким виплата допомоги була припинена, допомога на наступний термін не призначається!
 • Особи працездатного віку, яким призначена грошова допомога, зобов'язані інформувати в триденний термін відділ з питань соціального захисту населення про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітні.

Виплата грошової допомоги може бути відновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення виплати уповноважений представник сім'ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати допомоги.