Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Під час запровадження системи електронного запису у 2013 році Департаментом освіти і науки були визначені та внесені у Порядок електронного запису пільгові категорії громадян, які мають першочергове (позачергове) право на влаштування дітей до заклади дошкільної освіти. Після вивчення Головним управлінням юстиції у м. Києві зазначеного Порядку у вересні 2014 року, у зв'язку із невідповідністю вимогам чинного законодавства, були внесені наступні зміни:

  • відмінено пільги при зарахуванні до дошкільних закладів дітям-інвалідам;
  • дітям, чиї брат (сестра) вже виховуються у дошкільному закладі; дітям, які перебувають під опікою та у яких батьки – інваліди І групи;
  • дітям педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

На даний час, відповідно до діючого законодавства, правом на першочерговий (позачерговий) прийом дитини до дошкільного навчального закладу комунальної форми власності користуються батьки, які мають наступні пільги: військовослужбовці, військовослужбовці Національної гвардії України, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС  (1, 2, 3 категорій),  діти киян-учасників АТО. 

Наявні пільги батьки підтверджують в управліннях освіти районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем фактичного проживання особисто.

Діти громадян, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, приймаються у заклади дошкільної освіти після проведення батьками процедури електронної реєстрації, підтвердження батьками наявного статусу та отримання в районному управлінні освіти направлення до закладу дошкільної освіти, у якому є вільні місця. При відмові від запропонованого закладу батьки очікують запрошення до обраного в системі електронного запису дитини закладу в порядку загальної черги.

Багатодітні родини, діти, батьки яких працюють у закладах освіти, діти, батьки яких – іноземці, не користуються пільгами для позачергового зарахування.

Також інформуємо, що Законом України «Про дошкільну освіту» визначено, що групи у закладах дошкільної освіти комплектуються дітьми за віковими ознаками. Пільгових категорій дітей на зарахування до вікових груп за родинними ознаками чинним законодавством України не встановлено.


Законодавством України визначено пільгові категорії, діти яких мають пільги при вступі до ЗДО.

КатегоріїДокументСтатті, пункти

Діти громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2, 3 категорій).

Діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою   
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 


Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

17) Позачергове обов'язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості.

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

1) Пільги, передбачені п.17 статті 20.

9) Пільги, передбачені п. 17 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

1) Пільги, передбачені п. 17 статті 20 для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 3. 15) Пільги, передбачені п. 17 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3.

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

13) Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, надаються такі компенсації та пільги: … 2) позачергове обов'язкове забезпечення місцями у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості.

 

Діти військовослужбовців Національної гвардії України

Закон України "Про Національну гвардію України"

 від 13 березня 2014 року № 876-VII

Стаття 21.  п.2. Військовослужбовці Національної гвардії України користуються правовими і соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цього Закону, інших актів законодавства.
 

Діти військовослужбовців

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Стаття 13. Право військовослужбовців та членів їх сімей на освіту

4. Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

 Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"

Стаття 18. Правове становище та правовий захист особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Соціальний та правовий захист військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших законів.

 Закон України "Про прокуратуру"

Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури

На військовослужбовців військових прокуратур поширюються усі передбачені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та іншим законодавством про військову службу соціальні і правові гарантії.

 Закон України "Про Службу безпеки України"

Стаття 27. Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України

Військовослужбовці Служби безпеки України користуються політичними, соціально-економічними та особистими правами і свободами, а також пільгами відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цього Закону, інших актів законодавства.

Право на пільги зберігається за військовослужбовцями Служби безпеки України, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років.

 

Діти киян - учасників АТО

Рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року №271/271 "Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей"

Пункт 6. Встановити, що кияни - учасники антитерористичної операції та члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, мають право на першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва на підставі заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють,

До заяви додається:
- копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №413,
- а для осіб, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції - документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операцїї, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення).

Діти з особливими освітніми потребамиф

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»

 від 06.09.2018 № 2541-VIII

Стаття 18. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

Діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають дошкільну освіту в обраному батьками комунальному закладі дошкільної освіти

Діти, батьки яких є працівниками обраного закладу дошкільної освіти

Рішення Київської міської ради «Про деякі питання організації зарахування дітей до комунальних закладів дошкільної освіти міста Києва»

від 09.10.2018 № 1741/5805

Пункт 1. Встановлено, що діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають дошкільну освіту в обраному батьками комунальному закладі дошкільної освіти, та діти, батьки яких є працівниками обраного закладу дошкільної освіти, зараховуються до цього закладу першочергово.
Діти працівників дипломатичної служби

Закон України «Про дипломатичну службу»

від 07.06.2018 2449-VIII

Стаття 34 п. 3

Дітям працівника дипломатичної служби (або іншого з подружжя), який перебуває у довготерміновому відрядженні або повернувся з нього, у першочерговому порядку надаються місця у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

*ВПО:
Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (ст.9) визначає, що внутрішньо переміщена особа має право на влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Листом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2014 № 1/9-310 «Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України» рекомендується сприяти батькам дітей, які прибули з зазначених регіонів на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України, у вирішенні питань, пов'язаних із зарахуванням до дошкільних навчальних закладів без попередньої електронної реєстрації.

У місті Києві прийом дітей внутрішньо переміщених осіб (діти-переселенці з Автономної Республіки Крим та південно-східних регіонів України) відбувається наступним чином: після реєстрації в системі електронного запису до ЗДО батьки особисто підтверджують статус внутрішньо перемішених осіб в управлінні освіти районних в місті Києві державних адміністрацій міста Києва за місцем проживання та отримують направлення у заклад дошкільної освіти на вакантні місця. Тому, Вам необхідно особисто з оригіналами відповідних документів звернутися до управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації за місцем проживання для отримання направлення в заклад дошкільної освіти, де є вільні місця.