Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
У випадку порушення трудового законодавства, в першу чергу варто звернутись до Державної служби України з питань праці (Держпраці)!
Державна служба України з питань праці (Держпраці) — утворена шляхом злиття Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки та Державної інспекції з питань праці.

Окрім цього, для отримання консультацій та захисту прав та інтересів у випадку порушення трудових прав, варто звернутись:


У разі порушення законодавства про оплату праці, працівник має право звернутися до суду (відповідно до статті 233 Кодексу законів про працю України)!