Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Основна вимога ПАТ "Київводоканал" – дотримання клієнтом погоджених строків повернення частин боргу, а також повна і своєчасна сплата поточних нарахувань!

Для оформлення договору реструктуризації до Розрахункового департаменту Київводоканалу (вул. Електротехнічна, 16) потрібно подати копії:

  • першої та другої сторінок (останнє місце реєстрації) паспорту або іншого документа, що підтверджує особу;
  • довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (або сторінки паспорта з відміткою про відмову в отриманні ідентифікаційного номеру); 
  • документів, що підтверджують право власності або користування житловим приміщенням (свідоцтво про приватизацію, договір купівлі-продажу, виписка з держреєстру прав власності, ордер, договір найму чи оренди та інше).

У разі неможливості надання ксерокопій, достатньо мати документи при собі: працівники ПАТ "Київводоканал" самостійно знімуть копії та внесуть відповідну інформацію до договору реструктуризації.

У разі несплати боргу у встановлені строки підприємство змушене стягнути його в судовому порядку з урахуванням штрафних, фінансових санкцій та судового і виконавчого зборів.

 

  • No labels