Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Якщо особи проживають, проте не зареєстровані у житловому приміщенні:

Субсидія розраховується виходячи з кількості лише зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Якщо зареєстровані особи не проживають у житловому приміщенні:

У Декларації необхідно зазначити що конкретна зареєстрована особа не проживає, а у Заяві відмітити необхідність розгляду питання комісією (за наявності засобів обліку послуг).

За відсутності засобів обліку комунальних послуг питання щодо нарахування плати на фактично проживаючих осіб необхідно вирішувати з організаціями, що надають споживачеві вказані послуги, шляхом зняття нарахувань з особи, яка відсутня тривалий час.

При заповненні декларації слід надавати відомості про всіх зареєстрованих осіб.

  • No labels