Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Поняття "інклюзивне навчання"

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).

Згідно з визначенням ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом. 


2. Діти, які потребують інклюзивного навчання

До дітей, які потребують інклюзивного навчання відносять дітей з особливими освітніми потребами, або по-іншому - дітей з інвалідністю.

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами.


3. Навчальні заклади з можливістю інклюзивного навчання

Для зручності та прискорення пошуку шкіл з можливістю інклюзивного навчання, Міжнародним центром розвитку та лідерства (МЦРЛ) було розроблено карту, де можна знайти інформацію про кожну школу, в якій є інклюзивні класи (адреси, телефони шкіл, кількість класів, учнів і спеціального персоналу).

Перелік навчальних закладів з можливістю інклюзивного навчання на мапі м. Києва!

 


Див. також

Питання-відповіді за темою

Хто має право на першочергове влаштування дітей до ДНЗ?
У якому випадку можна отримати відмову при електронній реєстрації на вступ до ДНЗ?
Чи можна змінити один з обраних ДНЗ на інший?
Чи можливий прийом до ДНЗ без попереднього електронного запису?


Статті за темою

Дошкільна освіта
Загальна середня освіта 
Картка учня
Навчальні заклади м. Києва


Контакти за темою 

Міністерство освіти і науки України
Департамент (ДПА) освіти і науки, молоді та спорту
Департамент (ДПА) соціальної політики
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)