Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Організацію та проведення поховань у м. Києві здійснюють спеціалізовані комунальні підприємства:

Окрім цього функціонує велика кількість приватних підприємств та організацій з надання ритуальних послуг, які не підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я, та самостійно визначають умови та порядок надання послуг.

  • No labels