Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

У підписанні декларації можуть відмовити лише з двох причин:


 

Заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров’я.

Всі лікарі медичного закладу набрали оптимальну кількість пацієнтів.

Коли вам кажуть інше - це порушення законодавства.


  1. Перш за все подумайте чи не варто обрати інший медичний заклад, в якому не будуть намагатися порушувати ваші права, встановлені законом.
  2. Процитуйте лікарю «Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу», затверджений Наказом МОЗ №503 від 19 березня 2018 року. Саме цей документ регламентує процес вибору лікаря, подання та припинення дії декларації з вибору лікаря. «Пункт II. 1. Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання...»

  3. Зверніться за роз’ясненнями до головного лікаря.
  4. Якщо головний лікар відмовляє у реалізації вашого права на вільний вибір лікаря, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на ім’я керівника управління. 
  5. Ви можете поділитися своїм досвідом у спеціальній формі зворотного зв’язку МОЗ України.

Джерело: https://goo.gl/FrZJjc