Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Департамент — відділ у складі вищої державної установи або певний самостійний орган управління