Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Загальні положення

В місті Києві енергопостачальною компанією є (ТОВ) YASNO "Київські енергетичні послуги"Генерацію електричної енергії (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" здійснює на двох теплоелектроцентралях — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.
Відносини між громадянами та енергопостачальниками регулюють Правила користування електричною енергією для населення

 Виконавець (енергопостачальник) - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

2. Договір

2.1. Порядок укладання

Постачальник універсальної послуги здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг. На роздрібному ринку електричної енергії для використання електроенергії споживачем обов'язково слід укласти договір з електропостачальником та інші договори, передбачені Правилами роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ).

Поточним клієнтам YASNO (ТОВ «Київські енергетичні послуги») для приєднання до публічних договорів про надання послуг з розподілу та постачання електроенергії достатньо просто у звичному режимі продовжити споживати електроенергію та сплачувати рахунки за спожиту електроенергію. Заяви-приєднання про укладення договорів не обов’язково підписувати і відправляти до офісу компанії. Також не треба окремо телефонувати до контакт-центрів або займати черги в центрах обслуговування, щоб стати клієнтом ТОВ «Київські енергетичні послуги».

Для нових клієнтів укладення договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги здійснюється за умови наявності у споживача діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. Договір про надання послуг з розподілу електроенергії укладається з оператором системи розподілу, до мереж якого приєднаний споживач. Укладення договору відбувається шляхом приєднання клієнта до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції. Для цього новому клієнту необхідно надати постачальнику заяву-приєднання разом із документами, передбаченими ПРРЕЕ.


2.2. Документи

Для укладання нового договору:

Перелік документів, необхідних для приєднання до договору про надання послуг з розподілу електроенергії з оператором системи розподілу

 • заяву-приєднання про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта, реквізитів заявника та наявності чинного паспорта точки розподілу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
 • копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності або користування на земельну ділянку або її частину (в разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності за розподілом електричної енергії (в разі відсутності об'єкта споживача);
 • копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, в разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковим або зазначені документи потрібні законодавством в сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для знову побудованих і реконструйованих електроустановок).

Для оформлення договору з YASNO (ТОВ «Київські енергетичні послуги») при собі обов'язково мати: 

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
 • копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта Споживача)*;
 • копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії на будівельні майданчики)*;
 • копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок)*;
 • копія документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (копія довіреності, виданої в установленому порядку тощо) за необхідності;
 • письмову згоду всіх співвласників (користувачів) об’єкту (приміщення) на укладення договору з одним із співвласників (користувачів) - надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб*;
 • копію паспорту точки (точок) розподілу об’єкта Споживача*.

Примітка: У разі укладення договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг за двома та більше об’єктами Споживача документи з позначкою «*» подаються за кожним із об’єктів Споживача.

Якщо Споживач остаточно припиняє користуватися електроенергією, він повинен розрахуватися за спожиту електричну енергію та не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування звернутися до центру обслуговування клієнтів "Київські електромережі" та подати заяву про розірвання договору.

У разі звернення для укладення договору уповноваженої особи власника житла, договір може бути укладено з уповноваженою особою тільки при наявності нотаріально завіреної довіреності на її ім'я.

3. Пільги на електропостачання

Пільги без урахування доходів можуть отримати
 • учасник бойових дій;
 • член сім’ї загиблого учасника бойових дій із числа учасників АТО;
 • особа з інвалідністю внаслідок війни та реабілітована особа;
 • особа, яка постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії – ліквідатор;
 • особа, яка постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії – потерпілий;
 • дружина або чоловік та опікун (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1–2, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
 • ветеран військової служби, ветеран органів внутрішніх справ, ветеран державної пожежної охорони, ветеран Державної служби спеціального зв’язку, ветеран служби цивільного захисту, ветеран Державної кримінально-виконавчої служби, ветеран податкової міліції;
 • вдова або вдівець ветерана військової служби, вдова або вдівець ветерана органів внутрішніх справ, вдова або вдівець ветерана Державної пожежної охорони, вдова (вдівець) ветерана Державної служби спеціального зв’язку, вдова або вдівець ветерана служби цивільного захисту, вдова або вдівецьветерана Державної кримінально-виконавчої служби, вдова або вдівець ветерана податкової міліції;
 • звільнений зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовці Служби Безпеки України;
 • батьки та члени сім’ї працівника Державної служби спеціального зв’язку, який загинув, пропав безвісти або став особою з інвалідністю;
 • вдова або вдівець військовослужбовця, її (його) діти, дружина або чоловік військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти, батьки загиблого військовослужбовця;
 • звільнений з військової служби особи, який став особою з інвалідністю під час проходження військової служби.
Пільги з урахуванням середньомісячного сукупного доходу можуть отримати
 • учасник війни;
 • член сім’ї загиблого ветерана війни;
 • особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною;
 • дружина (чоловік) і батьки осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 • особа, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • дружина (чоловік) і батьки осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • жертва нацистських переслідувань та дитина війни;
 • дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
 • сім'ї, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;
 • батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків;
 • особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків;
 • багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім'ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

 

У разі, якщо Ви маєте право на пільгу, але ще не зареєстрували її в (ТОВ) YASNO "Київські енергетичні послуги" візьміть з собою увесь пакет документів, що потрібен для оформлення пільги:

(grey lightbulb) Документы, що потрібні для оформлення пільги:

 1. Заява про оформлення пільги (складається у центрі обслуговування).
 2. Посвідчення про право на пільгу.
 3. Паспорт пільговика.
 4. Довідка пільговика про присвоєння ідентифікаційного номера.
 5. Довідка про склад сім’ї з ЖЕО та/або довідка-дозвіл уповноваженого органу на оформлення пільги за фактичним місцем проживання.
 6. Свідоцтва про народження неповнолітніх дітей пільговика.
 7. Квитанції про сплату за електроенергію (усі, що є).
 8. Пенсійне посвідчення (за наявності).
 9. Додатково надаються копії документів, відповідно до пн. 2, 3, 4, 8 цього переліку, на кожну особу, яка зареєстрована або зазначена в довідці-дозволі уповноваженого органу та є:
  - неодруженою повнолітньою дитиною пільговика, яка визнана інвалідом з дитинства І чи ІІ групи або інвалідом І групи;
  - особою, яка проживає разом з інвалідом війни І групи (при оформленні пільги таким інвалідом війни) та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі;
  - непрацездатним батьком або матір’ю пільговика;
  - дружиною/чоловіком пільговика;
  - особою, яка знаходяться під опікою або піклуванням пільговика (з наданням документів, що підтверджують встановлення опіки чи піклування).
 10. У день відвідування центру обслуговування, запишіть показання свого електролічильника та повідомте їх фахівцю, що буде Вас обслуговувати.
 • У разі коли декілька членів однієї сім'ї, які проживають разом, мають право на пільги з оплати спожитої електричної енергії, пільга надається тільки одному з членів сім'ї.
 • Споживач, який має декілька пільг, може обрати одну, більшу за розміром пільгу.
 • Пільги з оплати спожитої електричної енергії надаються тільки за місцем постійного проживання.

4. Норми споживання електроенергії

Розрахунки населення за спожиту електроенергію здійснюються за діючими тарифами (цінами) для населення виключно на підставі показань приладів обліку. 

Договір підписується Енергопостачальником та Споживачем. У разі необхідності використання електричної енергії без встановлення приладу обліку (для виконання тимчасових робіт) споживач оплачує спожиту електричну енергію на підставі договору про тимчасове безоблікове користування електричною енергією , який оформляється під час отримання споживачем відповідного дозволу енергопостачальника:

 • У договорі зазначаються величина підключеної потужності (за паспортними даними струмоприймачів), кількість днів безоблікового користування на місяць та годин на добу. 
 • Розрахунки із споживачем здійснюються відповідно до середньомісячного споживання. Величина середньомісячного споживання електроенергії визначається за попередні 12 місяців, або за фактичний період споживання, якщо він менший 12 місяців.

Слід звернути увагу на те, що постачання електричної енергії без приладу обліку понад три місяці забороняється.


5. Розрахунки за електроенергію

Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати за спожиту електроенергію є календарний місяць (з 1 числа минулого місяця по 1 число поточного місяця). Саме за цей період (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" на підставі показань лічильника нараховує суму до сплати. 

Передати до (ТОВ) YASNO "Київські енергетичні послуги" показання лічильника електроенергії слід одним з наступних способів:


Способи оплати за електроенергію:

Платіжною картою через інтернет: 
Готівкою у відділенні банку без комісії:
 • Приватбанк. 
 • Ощадбанк. 
 • ПУМБ.
Платіжний термінал:
 • Приватбанк.
 • Ощадбанк.
 • Укргазбанк.
 • Банк фамільний.
 • IBox.

6. Здійснення перерахунку

За несвоєчасну оплату електричної енергії понад термін, обумовлений договором, споживач сплачує неустойку (пеню) згідно з законодавством та договором.

За наявності боргу потрібно провести звіряння розрахунків між Вами та (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі".Це можна зробити самостійно в Особистому кабінеті на сайті (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" або за допомогою фахівця (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" у будь-якому Центрі обслуговування клієнтів.


6.1. Умови перерахунку

Попередження про відключення електричної енергії.надсилається споживачу енергопостачальником у разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20 день.

Енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі у разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження.

 • Забороняється відключення споживачів перед вихідними та святковими днями.
 • У разі відсутності у споживача коштів на оплату заборгованості він повинен звернутися до енергопостачальника із заявою про складання графіка погашення заборгованості або відстрочення терміну оплати та надати довідки, що підтверджують його неплатоспроможність.

6.2. Документи

Для ідентифікації власника особового рахунка та звіряння розрахунків необхідні наступні докуенти:

Власник або користувач житлаОсоба, уповноважена власником або користувачем житла
 1. копію та оригінал документа, що підтверджує право власності на житло або право користування житлом певною фізичною особою;
 2. копію та оригінал паспорта або документа, що його замінює;
 3. копію та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 4. квитанції про сплату за електроенергію (усі, що є);
 5. інші документи, що фіксують стан розрахунків з YASNO (якщо такі є);
 6. у день відвідування центру обслуговування, необхідно записати показання електролічильника та повідомити їх фахівцю, що буде обслуговувати.
 1. нотаріально завірений оригінал довіреності від власника особового рахунку на ім'я уповноваженої особи;
 2. копію та оригінал паспорта (або документа, що його замінює) уповноваженої особи;
 3. копію документа, що підтверджує право власності на житло або право користування житлом певною фізичною особою;
 4. копію паспорта або документа, що його замінює власника/користувача житла;
 5. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера власника/користувача житла;
 6. квитанції про сплату за електроенергію (усі, що є);
 7. інші документи, що фіксують стан розрахунків з YASNO (якщо такі є);
 8. у день відвідування центру обслуговування, необхідно записати показання електролічильника та повідомити їх фахівцю, що буде обслуговувати.

7. Якість електричної енергії

Якість електричної енергії - це ступінь відповідності фактичних значень параметрів електричної енергії встановленим ГОСТ 13109-97 значенням.


 • У разі відмови Споживача від сплати вартості необлікованої електричної енергії Виконавець звертається з позовом до суду та має право припинити постачання електричної енергії після прийняття судом рішення на користь Виконавця (крім випадку виявлення факту самовільного підключення).
 • Якщо між Споживачем і Виконавцем не досягнуто згоди щодо користування електричною енергією, її оплати, збереження приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.

У разі порушення Виконавцем умов договору споживач викликає представника Виконавця для складання та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо.

Акт-претензія

 • Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їхніми підписами. 
 • У разі неприбуття представника Виконавця протягом 3 днів з дня звернення у містах, Споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі.
 • Акт-претензія Споживача подається Виконавцю, який у 10-ти денний термін усуває недоліки або надає Споживачеві обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.
 • У разі відмови представника Виконавця від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж 3 Споживачі або Споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.
 • У разі відмови Виконавця провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії Споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку Виконавець повинен відшкодувати витрати Споживач

У разі порушення Споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником Виконавця та Споживачем.

 • У разі відмови Споживача від підпису в акті робиться позначка про відмову. Акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники Виконавця. Акт про порушення Правил користування електричною енергією для населення  розглядається комісією з розгляду актів, що утворюється Виконавцем і складається не менш як з трьох уповноважених представників Виконавця.Споживач має право бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів.
 • Виконавець повідомляє Споживача не пізніше ніж за 20 календарних днів до дня засідання комісії про його час і дату.
 • Акт про порушення Правил користування електричною енергією для населення  не розглядається у разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживача про час і дату засідання комісії. 
 • Рішення комісії з розгляду актів оформляється протоколом, копія якого видається Споживачу.У протоколі зазначається інформація про причетність Споживача до порушення Правил користування електричною енергією для населення.
 • No labels