Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Загальні положення


Газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію природного або скрапленого газу шляхом транспортування його до споживача.

У відповідності до вимог ЗУ "Про ринок природного газу" відбувається реформування газової сфери, яке полягає у відокремленні функцій з постачання від функцій з розподілу природного газу.


 

Газопостачальне підприємство (Постачальник)Газорозподільне підприємство
ДП "КиївГазЕнерджи" ПАТ "Київгаз".
суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами.

суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного
газу
газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші об'єкти.


2. Договір

2.1. Порядок укладання

Договір про надання населенню послуг з газопостачання стає трьохстороннім (У відповідності до Постанови КМУ № 74 від 02.03.2015р.):

 • перша сторона: постачальник — ДП "КиївГазЕнерджи",
 • друга сторона: газорозподільне підприємство —  ПАТ "Київгаз",
 • третя сторона: побутовий споживач, який отримує природний газ на території м. Київ.

Газопостачальні, газорозподільні підприємства, що здійснюють постачання та розподіл природного газу на закріпленій території, не мають права відмовити споживачеві, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору.


Після закінчення строку або дострокового припинення дії договору газові прилади і пристрої споживача відключаються від системи газопостачання шляхом перекриття запірних пристроїв перед газовими приладами або на ввідному газопроводі та установлення на них пломби чи інвентарної заглушки.

 


2.2. Документи для укладання договору


Для укладання договору або внесення змін до нього, на вимогу газопостачального підприємства споживач  повинен  пред'явити:


паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або користування ними;

довідка про кількість зареєстрованих осіб (форма №3);

письмова згода співвласників у разі, коли об'єкт споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб (підписи співвласників проставляються в заяві-приєднанні);

для приватного будинку або квартири, де встановлено індивідуальне опалення - технічний паспорт на будинок;

якщо маєте право на пільгу: необхідно пред'явити оригінали документів: посвідчення (довідка) пільговика, паспорт пільговика, ідентифікаційний номер пільговика, відповідні документи всіх осіб, які користуються пільгою, свідоцтво про народження дітей (неповнолітніх).

Договір підписується протягом 14 календарних днів з дня отримання відповідної заяви від споживача.Основні положення:

 • За однією адресою укладається один договір.
 • У разі зміни власника об'єкта споживача укладається новий договір.
 • У разі коли об'єкт споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в договорі.

У випадку зміни кількості осіб, зареєстрованих у квартирі чи приватному будинку споживача необхідно подати заяву встановленого зразка та довідку форми № 3.


3. Пільги на газопостачання

Пільги по оплаті послуг з газопостачання – це право на зменшення розміру плати, гарантоване окремим категоріям громадян чинним законодавством ( постанова КМУ від 04.06.2015 № 389 ). Розмір пільги залежатиме від середньомісячного сукупного доходу та розраховуватиметься для кожної родини окремо.

Якщо споживач, має пільги з оплати природного газу, він повинен звернутися до ДП "КиївГазЕнерджи"  з письмовою заявою та подати документи  (в оригіналі та ксерокопії), що підтверджують його (та членів його сім'ї) право на пільги, а саме:

 • посвідчення пільговика (інші документи, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів цих документів));
 • паспорт пільговика 1,2 сторінка та сторінка з реєстрацією;
 • ідентифікаційний код;
 • довідку про склад сім'ї (форма №3);
 • копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, якщо право на пільгу поширюється і на них.

Пільги з оплати природного газу нараховуються з дня подачі споживачем заяви та підтверджуючих документів. З переліком осіб, які мають право на пільги зі сплати за послуги газопостачання можна ознайомитись на сайті ДП "КиївГазЕнерджи" .


З метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги, впорядкування механізму надання пільг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 створено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.


4. Норми споживання газу

У разі відсутності лічильників газу розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється за нормами споживання природного газу затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №203 “Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників ”.


Норми споживання - кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.


 

Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання 4,4 куб. метрів на одну особу;

Плита газова при відсутності централізованого гарячого водопостачання 7,1 куб. метрів на одну особу;

Плита газова і газовий водонагрівач (колонка) 14 куб. метрів на одну особу;


5. Розрахунки за газопостачання

Розрахунок за послуги з газопостачання починаючи з 1 квітня 2015 р. здійснюється за роздрібними цінами на природний газ, що використовується для потреб населення. 
Розрахунки за надані послуги з газопостачання можуть проводитися:

 • за розрахунковими книжками;
 • за платіжними документами, які виписуються газопостачальним підприємством.

Переплата,  яка утворилась, залишається на особовому рахунку споживача виключно в грошовому еквіваленті і зараховується в рахунок майбутніх платежів. Про наявність такої переплати газопостачальне підприємство письмово повідомляє споживача протягом 10 робочих днів.


5.1. При наявності / відсутності лічильників

У разі наявності лічильників газу - нарахування проводиться за показниками  лічильника.

У разі відсутності лічильників газу плата за послуги з газопостачання розраховується відповідно до встановлених законодавством норм споживання та цін на газ.

Справляння плати за нормами споживання у разі наявності лічильника газу не допускається, крім випадків:

 • самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;
 • зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок;
 • пошкодження лічильника газу, цілості його пломб, а також дій споживача, що призвели до заниження показань лічильника;
 • відмови споживача у доступі до власних приміщень, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства для контрольного зняття показань лічильників газу;
 • прострочення періодичної повірки лічильника газу з вини споживача у разі відмови споживача у доступі до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу або монтажу.

 У разі розміщення за однією поштовою адресою кількох об'єктів, що належать споживачеві на правах власності або користування, місячний обсяг споживання природного газу визначається як сума показників приладів обліку, встановлених на таких об'єктах.

У разі встановлення лічильника газу у комунальній квартирі плата за послуги з газопостачання розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та займаної ними площі


6. Здійснення перерахунку

Перерахунок виконується згідно Порядку звільнення наймачів (власників) квартир (приватних будинків) та членів їх сімей за період їх тимчасової відсутності від оплати за комунальні послуги (гаряче та холодне водопостачання, водовідведення, газопостачання), затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 409/1843.


6.1. Умови перерахунку

Наймач (власник) квартири (приватного будинку) та члени його сім’ї за період тимчасової відсутності мають право на несплату вартості ненаданих послуг  при дотриманні умов:

1.1. При тимчасовій відсутності всієї сім’ї: за умов за умов відключення працівниками житлово-експлуатаційної організації холодної та гарячої води та  опломбування запірних вентилів на вводі у квартиру (приватний будинок) та зняття пломб і відновлення послуг працівниками житлово-експлуатаційної організації згідно з письмовою заявою наймача (власника) квартири (приватного будинку).
1.2. При тимчасовій відсутності одного або декількох членів сім’ї:  споживач (або уповноважена ним особа) має завчасно повідомити про це газорозподільну компанію та надати документи, які підтверджують відсутність зареєстрованої особи.

Звільнення від оплати здійснюється за період тимчасової відсутності не менше одного місяця.
Якщо період відсутності буде перевищувати шість місяців, споживач (або уповноважена ним особа) у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду має надавати газорозподільній компанії оновлену письмову заяву з відповідними підтвердними документами.


Винятком є випадки, коли наймач (власник) квартири (приватного будинку) або члени його сім’ї перебувають на стаціонарному лікуванні, санаторно-курортному відпочинку, терміни якого підтверджено лікарняним, путівкою та ін

У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу від встановленої нормативними документами величини газопостачальна (газотранспортна) організація здійснює перерахунок розміру плати за газопостачання за період з дня подання заявки споживачем до дати, коли газопостачальна (газотранспортна) організація відновила параметри якості газу.Перерахунок у випадку відхилення параметрів якості газу:

 • Плата за спожитий газ зменшується пропорційно зменшенню кожного з параметрів якості газу, з дня встановлення факту таких змін до дня їх відновлення
 • У разі незгоди споживача з результатами перевірки він має право звернутися для врегулювання цього питання до суду.

6.2. Документи

Для звільнення від оплати наймач (власник) квартири (приватного будинку) повинен надати наступні документи:

 • заяву в житлово-експлуатаційну організацію про відключення холодної і гарячої води та опломбування запірних вентилів із зазначенням періоду тимчасової відсутності;
 • заяву в управління експлуатації газового господарства про відключення газу із зазначенням періоду тимчасової відсутності;
 • акт житлово-експлуатаційної організації про відключення та опломбування вентилів холодної і гарячої води;
 • довідку управління експлуатації газового господарства про відключення газу.

Перерахунок проводиться після відновлення надання послуг, якщо не порушено цілісності опломбування мереж (у випадку передбаченому п.1.1.).

 • заяву в житлово-експлуатаційну організацію та в управління експлуатації газового господарства про тимчасову відсутність одного або декількох членів сім’ї із зазначенням періоду та місця перебування;
 • документ, що підтверджує факт перебування одного або декількох членів сім’ї в іншому місці (документ повинен містити кутовий штамп з реєстраційним номером, дату видачі, бути завірений печаткою);
 • для працюючих — довідку з місця роботи про перебування у відпустці, відрядженні (із зазначенням терміну відпустки, відрядження).

При порушенні цілісності опломбування мереж перерахунок за ненадані послуги не проводиться.

Перерахунок проводиться після надання документа, що підтверджує факт відсутності одного або декількох членів сім’ї, не пізніше місячного терміну (у випадку передбаченому п.1.2.).


7. Якість газу

Газопостачальна (газотранспортна) організація зобов'язана забезпечити проведення перевірки величини тиску та/або якісних показників газу силами підприємств (організацій), які одержали відповідний дозвіл на проведення таких робіт, або власними силами.За наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників газу газопостачальна (газотранспортна) організація зобов`язана направити свого представника за місцем виклику протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем час та здійснити перевірку цих показників.

 


Якість природного газу – це відповідність значень його фізико-хімічних показників встановленим нормативними документами, згідно з значенням міждержавного ГОСТ 5542-87.


 

Порядок перевірки якості газу:

Величина тиску газу перевіряється перед газовими приладами споживача в години максимального його споживання.

Мінімальний тиск газу перед газовими приладами, пристроями повинен становити не менше мінімально допустимого значення, що передбачено нормативними документами на газові прилади (пристрої).

Якщо тиск газу менший ніж величина мінімально допустимого значення, що зазначається у нормативних документах на газові прилади (пристрої), плата за газопостачання з дня подання заяви до дня відновлення подачі газу з тиском більшим від мінімально допустимого не здійснюється.

Газопостачальна (газотранспортна) організація повинна протягом п`яти днів з дня здійснення щомісячної перевірки параметрів якості газу опублікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про результати цієї перевірки, якаповинна містити результати перевірки параметрів якості газу;  

Перевірка якості газу проводиться відповідно до умов  ГОСТ 5542-87, а у випадку використання газу локальних родовищ – ТУ У 320.001.5864-033-2000 "Гази горючі природні родовища України для промислового та комунально-побутового призначення". Додатково може бути проведена перевірка за письмовою заявою споживача.

У разі відповідності якісних показників газу встановленим нормативам, виконання цих робіт оплачується споживачем, а у разі невідповідності встановленим нормативам – газопостачальною (газотранспортною) організацією.