Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Юридичне управління

 

Адреса 
Телефон+380 (44)
Факс 
Е-пошта 
Сайт 
Розклад роботи 

 


Контакти

Керівництво

ПосадаПІБНомер телефону
   
   
   

 


Функції

Основнi функцiї:

  • правове забезпечення діяльності апарату виконавчого оргнау Київської міської ради (Київської міської державної адмінітсрації);
  • правове супроводження проектів рішень Київської міської ради та розпоряджень Київського міського голови, організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та виконання вимог актів законодавства, інших нормативних документів апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурними підрозділами, районними в м. Києві державними адміністраціями.

 

  • No labels