Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Батьки повинні звернутися до структурного підрозділу з питань соціального населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади (далі - структурний підрозділ) за місцем проживання/перебування із заявою (форма якої визначена Постановою) та пакетом документів в паперовому або електронному вигляді.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:


копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 р.);

копія ідентифікаційного номеру або копія паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від отримання ідентифікаційного номеру);

В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ ДОДАТКОВО НАДАЮТЬ:

копію посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї.


Право на отримання грошової компенсації мають

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) (отримувач) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання.

Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину.

Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк».

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Призначення грошової компенсації здійснюється за місцем проживання або місцем перебування отримувача. Грошова компенсація за місцем перебування призначається за умови її неотримання за місцем проживання отримувача.

Виплата грошової компенсації на дітей, які народилися у 2020 році, проводиться після надання у повному обсязі одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», придбаної за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства та проектних угод, укладених між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської державних адміністрацій та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів.

З 01.09.2020 починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги пакунок малюка. Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (далі – грошова компенсація) становить 5 000 гривень.


29.07.2020 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» затверджено Порядок та умови реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» відповідно до якого з 01.09.2020. по 31.12.2021 реалізовуватиметься пілотний проект «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» за участю акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк».