Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ви порушили Правила дорожнього руху, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, які відповідно до Закону України "Про дорожній рух" встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України і які є обов’язковими до виконання для всіх категорій громадян.