Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сплата: Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 • Про охорону дитинства
 • Сімейний Кодекс України
 • Цивільний Кодекс України
 • Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Заява неповнолітньої дитини (з 14 до 18 років).
  • Заяви батьків (законних представників) дитини (в разі відсутності одного з батьків - документ, що підтверджує його відсутність).При подачі копій документів обов’язкове пред’явлення їх оригіналів для звірки.
  • Копії паспортів суб’єктів звернень - 1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання, та копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків.
  • Копія документу, що підтверджує наявність банківського рахунку на ім’я дитини та залишок коштів на ньому на момент видачі довідки.
  • Копія свідоцтва про народження дитини.


Суб’єкт надання послуги: Служба у справах дітей РДА

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels