Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сплата: Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

  1. Сімейний Кодекс України
  2. Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи
  3. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  1. Заяви батьків (одного з них) дитини
    При подачі копій документів обов’язкове пред’явлення їх оригіналів для звірки.
  2. Копії паспортів суб’єктів звернень - 1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання.
  3. Копія документу, що свідчить про зміну прізвища одного з батьків (за наявності).
  4. Копія свідоцтва про розірвання (укладання) шлюбу або рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності).


Суб’єкт надання послуги: Служба у справах дітей РДА

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

  • No labels