Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сплата: Фізичні особи: безоплатно

Строк надання послуги: Адміністративна послуга надається не пізніше 30 календарних днів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Закону України «Про адміністративні послуги».


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 • Житловий Кодекс Української РСР

 • Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Заява до якої додається згода на обмін підприємства, установи, організації, якщо здійснюється обмін жилих приміщень в будинку підприємства, установи, організації. Якщо жиле приміщення знаходиться в будинку підприємства, установи, організації, зазначених у частині першій статті 114 Житлового кодексу Української РСР. додатково надається виписка з трудової книжки особи, яка є наймачем жилого приміщення, про дату і причину звільнення або документ про те, що жиле приміщення було одержане не у зв'язку з трудовими відносинами, або про те, що особа, яка вселяється в це приміщення, перебуває з зазначеним підприємством, установою, організацією у трудових відносинах
  • Заява та виписка з рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу (зборів уповноважених) про згоду на обмін, якщо здійснюється обмін жилих приміщень між членами одного й того ж житлово-будівельного кооперативу
  • Заява та виписка з рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу (зборів уповноважених) про прийом даної особи до кооперативу, якщо здійснюється обмін жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду на жило приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або при обміні жилих приміщень між членами різних житлово-будівельних кооперативів
  • Заява та довідка лікувально-профілактичної установи за місцем проживання заявника про відсутність у нього і членів його сім'ї захворювання, яке перешкоджає проживанню у комунальній квартирі (при здійсненні обміну на жиле приміщення в квартирі, в якій проживає два або більше наймачів (членів житлово-будівельного кооперативу)
  • Заява та документи, які підтверджують перебування у шлюбі або перебування в родинних відносинах з кимось із осіб, які залишилися проживати у приміщенні, частина якого обмінюється (у разі обміну житлового приміщення на частину жилого приміщення)
  • Заява та згода органу опіки і піклування, якщо здійснюється обмін жилого приміщення, що перебуває в користуванні особи, над якою встановлено опіку або піклування
  • Заява та письмова згода осіб, які проживають у суміжному (зв'язаному загальним входом) жилому приміщенні, якщо здійснюється обмін неізольованого жилого приміщення
  • Зразок заяви
  • У разі здійснення обміну житла, що належить громадянам на праві власності, на жилі приміщення в будинках державного житлового фонду або будинках житлово-будівельного кооперативу, подається заява, документ, який підтверджує право власності на житлове приміщення та з отриманням письмового дозволу від адміністративного органу на обмін - нотаріально оформлений договір про відчуження жилого приміщення з посвідчувальним написом, що договір підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку після отримання продавцем обмінного ордеру


Суб’єкт надання послуги: Департамент (ДПА) будівництва та житлового забезпечення

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels