Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сплата: Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

 • Про житловий фонд соціального призначення

 • Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

 • Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Акт приймання-здачі житла у соціальному гуртожитку (для осіб, що проживали у такому гуртожитку).
  • Відомості про вартість майна, що перебувало та перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї за останні п’ять років, що передують наданню соціального житла.
  • Довідка про місце проживання та склад сім'ї за формою згідно з додатком № 1 до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього (за винятком громадян без визначеного місця проживання)
  • Довідка про свої доходи та довідки про доходи своєї сім’ї за попередній рік, отримані ними в грошовій формі будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.
  • Згода громадянина та всіх членів сім’ї на отримання запропонованого соціального житла


Суб’єкт надання послуги: 

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels