Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сплата: Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

 • Житловий Кодекс Української РСР

 • Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради профспілок від 11.12.1984 № 470 

 • Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 • Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Викопіювання поверхового плану квартири, на приватну квартиру – копія технічного паспорта.
  • Відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.
  • Для перезатвердження облікової справи за місцем проживання у відповідному районі міста Києва: 1.* Заява. 2. Довідка про склад сім'ї та місце реєстрації (для будинків, які обслуговують житлово-експлуатаційні організації не комунальної форми власності). 3. Супроводжувальний лист з підприємства (при офіційній ліквідації квартирного обліку за місцем роботи) або з районної державної адміністрації з попереднього місця проживання (при зміні місця проживання). 4. Копії паспортів усіх членів родини, які перебувають на квартирному обліку (1, 2 та всі сторінки з відмітками про реєстрацію та приватизацію). 5. Облікова справа.
  • Довідка про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб згідно з додатком 9 та довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи для осіб без визначеного місця проживання
  • Довідка про реєстрацію місця проживання
  • Довідка про свої доходи та довідки про доходи членів своєї сім’ї за попередній рік
  • Довідки з місця роботи (для пенсіонерів - копія пенсійного посвідчення)
  • Заява
  • Копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час зарахування на соціальний квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства.
  • Копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час зарахування на соціальний квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства.
  • Копії паспортів членів родини, які зараховуються на квартирний облік (1, 2 та всі сторінки з відмітками про реєстрацію та приватизацію).
  • Копії свідоцтв про народження (для неповнолітніх дітей)
  • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
  • Копія свідоцтва про укладання чи розірвання шлюбу.
  • Правоустановчий документ на займану житлову площу.


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels