Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сплата: Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

 • Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

 • Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

 • Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна в м. Києві

 • Про приватизацію державного житлового фонду

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Для мешканців гуртожитків додатково до документів, зазначених в пунктах 1-8 надаються: копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності оригінала); довідка з медичного закладу про відсутність захворювання на туберкульоз; заява про відсутність іншого власного житла
  • Довідка про склад сім’ї та займані приміщення (довідка береться на підприємстві, що обслуговує жилий будинок, гуртожиток )
  • Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідка з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду для всіх членів сім’ї).
  • Заява – згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі (засвідчена в установленому порядку).
  • Копію документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації.
  • Копію документа, що посвідчує особу (копії паспортів громадянина України – сторінки 1, 2, 3 та всі сторінки з відмітками реєстрації місця проживання, копії свідоцтв про народження осіб, які не досягли 16-річного віку, всіх членів сім’ї, що беруть участь у приватизації – за наявності оригінала документа).
  • Копія ордера про надання жилої площі, у разі зміни наймача додається завірена копія витягу з рішення (розпорядження ) про зміну наймача. У разі виведення житла зі службового приміщення додається завірена копія витягу з відповідного рішення (розпорядження )
  • Оформлена заява на приватизацію квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку, кімнати в комунальній квартирі (заява оформлюється на підприємстві по обслуговуванню житла). За неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь в приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини (у разі відсутності одного з батьків надається документ, що підтверджує його відсутність). Якщо дитина віком від 14 до 18 років, додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
  • Технічний паспорт поточної інвентаризації на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку (та його копія).


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels