Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сплата: Фізичні особи: Для громадяни, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше - адміністративна послуга безоплатна.

Строк надання послуги: Не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

 • Закон України "Про громадянство України" від 18.01.2001 №2235-III.
 • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 20.11.2012 № 5492 - VI.
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" від 26.11.2014 № 1279
 • Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" від 26.06.1992 №2503-XII.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України"

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
   (для внутрішньо переміщених осіб)
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
  • Документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи
  • заява-анкета за зразком , затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279
   формується та роздруковується працівником територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг
  • Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби).
   Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.
  • Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України).
   У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України
  • Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб
   (для бездомних осіб)
  • про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
   для внесення додаткової інформації
  • про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;
   для внесення додаткової інформації
  • про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;
   для внесення додаткової інформації
  • про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
   для внесення додаткової інформації
  • Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави

Інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги: Контакти районних відділів Головного управління ДМС у м. Києві

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels