Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сплата: Фізичні особи: Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк:

 • не пізніше ніж через 20 робочих днів - 682,00 грн.;
 • не пізніше ніж через 7 робочих днів - 1034,00 грн.;
 • не пізніше ніж через 3 робочих днів (у разі наявності підстав) - 1034,00 грн.

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.


Строк надання послуги: Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється та видається: 1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання; 2) не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання; 3) у строк до трьох робочих днів - у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном; 4) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України.


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

 • Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"

 • Постанова КМУ від 7 травня 2014 р. № 152 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

 1. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань
  у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України
 2. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком закладу охорони здоров’я, оформлений в установленому порядку, додатково подається одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру. Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303
 3. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів: 1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо); 2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї; 3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу; 4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування); 5) рішення суду про встановлення опіки (піклування); 6) договору про патронат
 4. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника
  у разі подання документів законним представником
 5. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника – у разі подання документів законним представником
 6. документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну
  Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв'язку з обміном
 7. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати
 8. за бажанням особи - заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв'язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі
  Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв'язку з обміном
 9. заява про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв'язку з його втратою або викраденням у довільній формі
  для оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого
 10. заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 № 1279
  формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру працівником територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленого підрозділу
 11. паспорт громадянина України
  для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні
 12. паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну
  Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв'язку з обміном
 13. свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, - у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (згідно з формою 44, затвердженою наказом МВС №и715 від 16.08.2012)
  у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру
 14. у разі оформлення паспорта громадянина України у строк до трьох робочих днів у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном – подається письмова заява (довільної форми) та документи, що підтверджують зазначені факти

інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги: Контакти районних відділів Головного управління ДМС у м. Києві

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels