Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сплата: Фізичні особи: З дня оформлення заяви анкети у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів: 345,00 грн.
Фізичні особи: З дня оформлення заяви анкети у строк: не пізніше ніж через 10 робочих днів: 471,00 грн.
Фізичні особи: державне мито у сумі 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 34 грн. (сплачується тільки у разі обміну паспорта у зв'язку з непридатністю паспорта для подальшого використання)


Строк надання послуги: З дня оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів З дня оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 10 робочих днів

Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
  • довідку про реєстрацію місця проживання або довідку про зняте місце проживання (за наявності)
  • Документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну
  • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита
  • заява-анкета за зразком , затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279
   формується та роздруковується працівником територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг
  • Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303
  • паспорт, що підлягає обміну
  • посвідчення про взяття на облік бездомних осіб
  • про народження дітей - свідоцтва про народження дітей; про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт; про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт; довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

Інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги: Контакти районних відділів Головного управління ДМС у м. Києві

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels