Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Екстрена медична допомога без згоди пацієнта дозволена тільки у випадках загрози його життю та здоров’ю у разі нездатності його адекватно оцінювати ситуацію.

Пацієнт, який страждає на психічний розлад, може бути госпіталізований в психіатричний заклад без його усвідомленої згоди (або без згоди його законного представника) у випадку, коли є показання для лікування в стаціонарних умовах або при встановленні важкого психічного розладу, внаслідок чого пацієнт:

  • вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що загрожують життю і здоров'ю самого пацієнта, оточуючих чи інших осіб;
  • неспроможний самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує його життєдіяльність;
  • може завдати значної шкоди своєму здоров'ю у зв'язку з погіршенням психічного стану в разі ненадання йому психіатричної допомоги.

Надання медичної допомоги без згоди пацієнта визначено згідно рішення Київської міської ради від 17 червня 2010 року N 974/4412 "Про затвердження Правил виклику для населення бригад швидкої медичної допомоги, спеціалізованої психіатричної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, дільничних лікаря-терапевта, лікаря-педіатра та лікаря-спеціаліста амбулаторно-поліклінічних закладів міста Києва".

 

 

  • No labels