Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Назва послуги: тимчасова реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Сплата: безоплатно

Строк надання послуги: 7 днів

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:


 1. Заява.
 2. Документи, що підтверджують право власності машини, - оригінал.
 3. Документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються інспекцією.
 4. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 5. Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо зареєстрована в  іншому державному органі).
 6. Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше.
 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 8. Для машин, які реєструються вперше:
  1. декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62;
  2. сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і зміннихпричіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. № 1367;
  3. сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем,складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367.”.
 9. Інші документи у випадках, визначених Порядком
 10. Засвідчена в установленому порядку копія дійсної (чинної) довідки про включення до ЄДРПОУ, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду).

Машина, що належить юридичній особі, реєструється за її місцезнаходженням


Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Оригінали або завірені в установленому порядку копії подаються:

 1. Особисто суб’єктом звернення або його законним представником до центру надання адміністративних послуг в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення.
 2. Поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення.

Власник зобов'язаний зареєструвати машину протягом 10 діб після придбання, митного оформлення або виникнення інших обставин, що є підставою для реєстрації.
Строк реєстрації може бути продовжений інспекцією у разі неможливості власника своєчасно її провести у зв'язку з хворобою, відрядженням чи з інших причин.
В такому випадку необхідно надавати Інспекції письмове пояснення власника щодо причини порушення п.3 Порядку.

Інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві 

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels