Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Адміністративний збір: Відсутній

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів після надходження заяви


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

Перелік документів:

  1. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000
  2. Витяг із Державного земельного кадастру
  3. Заява про надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва (довільна форма).
  4. Копія документа, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації).
  5. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію. Для будівництва об'єктів, передбачених частиною четвертою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», містобудівні умови та обмеження можуть надаватися без документів, що засвідчують право власності чи користування земельною ділянкою.

Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

  • No labels