Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Сплата: Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 • Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей
 • Про охорону дитинства
 • Сімейний Кодекс України
 • Цивільний Кодекс України
 • Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

 1. Заява неповнолітньої дитини (з 14 до 18 років).
 2. Заяви батьків (законних представників) дитини (в разі відсутності одного з батьків - документ, що підтверджує його відсутність) При подачі копій документів обов’язкове пред’явлення їх оригіналів для звірки.
 3. Копії документів, що підтверджують право власності на житло/майно, яке відчужується та має бути придбане.
 4. Копії паспортів суб’єктів звернень - 1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання.
 5. Копія свідоцтва про народження дитини
 6. При виїзді на постійне місце проживання за кордон - документи, що посвідчують виїзд на постійне місце проживання.


Суб’єкт надання послуги: Служба у справах дітей РДА

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels