Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

До об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які:

провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах;

надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;

є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

 включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

 є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Тобто це всі ті структури державної, комунальної чи приватної форми власності, бездіяльність яких призведе до суттєвих втрат для життєдіяльності країни.


Див. також

Питання-відповіді за темою


Статті за темою

 


Контакти за темою

  • No labels