Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Замість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" після закінчення їх в регіонах надаватиметься грошова компенсація.

Після звернення із заявою та пакетом документів про призначення грошової компенсації, структурні підрозділи розглядають подані документи (відомості), перевіряють видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (у разі народження дитини вдома або за межами України) та протягом 5 робочих днів з дати надходження заяви приймають рішення

Якщо всі документи подані та відомості зазначено вірно - приймається рішення про призначення грошової компенсації. Протягом 1 робочого дня після прийняття рішення Отримувачу видається чи надсилається письмове повідомлення


Якщо документи подано не в повному обсязі - приймається рішення про відмову у призначення грошової компенсації (із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення)

Щомісяця до 10 числа структурні підрозділи формують реєстр Отримувачів грошової компенсації та подають Мінсоцполітики, який в свою чергу формує зведений реєстр та не пізніше наступного робочого дня передає Банку

Протягом 7 робочих днів після формування зведеного реєстру Казначейство здійснює перерахування коштів на поточний рахунок Банку для подальшого їх перерахування на спеціальні рахунки Отримувачів

УВАГА кошти можуть бути витрачені протягом року з дня їх зарахування на рахунок

  • No labels