Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Держа́вна слу́жба  — державно-правовий і соціально-політичний інститут для практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів


Див. також

Питання-відповіді за темою

 


Статті за темою

 


Контакти за темою

Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Комунальні підприємства (КП) Керуючі компанії з обслуговування жилого фонду міста Києва
Житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК) та виробничо-обслуговуючі підприємства (ВОП) міста Києва