Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В даному розділі розміщено відповіді на поширені питання щодо освіти.

Осві́та — цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення.

  • No labels