Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративні послуги — це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.


Див. також

Питання-відповіді за темою


Контакти за темою 

  • No labels