Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для державної реєстрації уповноважена особа  подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації визначені документи.


Перелік документів:

  1. реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання (форма 1);
  2. протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту;
  3. 2 примірники оригіналу і 5 копій статуту об'єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства;
  4. квитанцію про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; 
  5. список членів об'єднання.

Державна реєстрація об'єднань здійснюється безкоштовно.