Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Зміст:

 


1. Загальні положення.

Субсидія — це адресна безготівкова допомога сім’ї, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг.

Процедура отримання субсидій здійснюється в районних управліннях праці та соціального захисту при РДА, у відділах субсидій:

Надання  та призначення житлової субсидії регулюється постановами Кабінету Міністрів України:


 


2.  Умови призначення житлових субсидій.

Субсидія призначається за зверненням особи:

 • на яку відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації місця проживання
 • яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.

Субсидія може бути призначена сім’ї / особі, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг обов’язкового платежу, визначеного Кабінетом Міністрів України.
Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.

Субсидія також може бути призначена:

 • для сімей, у яких у володінні наявні житлові приміщення, транспортні засоби, земельні ділянки, здаються в оренду житлові приміщення та ін.
 • для сімей, у яких є непрацевлаштованими працездатні члени сім'ї, та які не перебувають на обліку в Центрі зайнятості;
 • для осіб, які проживають у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, і на яких відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг;

Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:

 1. опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
 2. будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда).
  При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля.
  Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право власності або володіння на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це;
 3. будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності перевищує 50 тис. гривень;
 4. структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (340 грн);
 5. структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон.

Житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку — з місяця, наступного за тим, в якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).


2.1. З чого складається сукупний дохід

Для  призначення  субсидії  сукупний  дохід  обчислюється виходячи  з доходів,  без урахування  податку  з  доходів фізичних  осіб, відомості про які надаються  структурним  підрозділам  з  питань соціального захисту населення  ДФС, Пенсійним  фондом  України,  фондами соціального страхування,  а також  розмірів  державної  соціальної  допомоги,  що виплачується структурними  підрозділами  з питань соціального захисту населення, КРІМ:

 • частини  допомоги  при  народженні  дитини,  виплата якої здійснюється  одноразово,
 • частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої  здійснюється  одноразово,
 • одноразової  винагороди жінкам, яким  присвоєно  почесне  звання  України "Мати-героїня",
 • державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
 • допомоги на дітей, над якими встановлено опіку  чи  піклування,
 • щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на  оплату житлово-комунальних послуг.

До сукупного доходу також НЕ враховуються:

 • сплачені особою аліменти,
 • доходи  від  розміщення  депозитів,
 • оплата  праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та   результатів  виборів,
 • допомога громадських  та  благодійних організацій,
 • допомога  на  поховання,
 • одноразова  допомога,  яка надається  відповідно  до  законодавства  або за рішеннями органів виконавчої   влади   та   місцевого  самоврядування, підприємств, установ,  організацій  незалежно  від  форми  власності,
 • вартість безоплатно  отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних  виробів,  засобів  реабілітації,
 • суми, які виплачуються  в  порядку   відшкодування   шкоди,   заподіяної працівникові   за   ушкодження   його  здоров’я,  що  пов’язане  з виконанням  ним  трудових  обов’язків.

 


3. Необхідні документи

Для призначення субсидії до управління праці та соціального захисту необхідно подати лише два документи: заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням субсидії.

Також заповнені заява та декларація можуть бути надіслані поштою до управління за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем фактичного проживання).

 • Для орендарів житлового приміщення (будинку) житлова субсидія призначається за наявності договору найму (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення опалювального (неопалювального) сезону, але не більше ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди) житла. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.
 • Для внутрішньо переміщених осіб житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг за рішенням комісії з місяця звернення до кінця опалювального (неопалювального) сезону (без договору оренди).
 • В окремих випадках за рішеннями комісій районних у місті Києві держадміністрацій, (далі — комісія), житлові субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, можуть призначатися на норму, яка перевищує соціальну норму житла, встановлену Кабінетом Міністрів України (далі — понаднормова площа житла).
 • Комісія має право призначити житлову субсидію на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства. Конкретні розміри загальної площі, на яку призначається житлова субсидія (з урахуванням понаднормової) зазначаються в рішенні комісії.

Не подаються довідки про доходи зареєстрованих осіб, відповідна інформація зазначається у Декларації.


Винятком є випадки, коли дохід змінився порівняно з попереднім календарним роком.


3.1. Заява про призначення житлової субсидії. 

Скачати зразок - заява.docx

3.2. Інструкція про порядок заповнення бланку Заяви про призначення житлової субсидії.

1. Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг). Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.

2. У правому верхньому куті має бути зазначено назва місцевого управління соціального захисту населення, до якого подається Заява.

3. У заяві зазначаються відомості про особу: прізвище, ім’я по батькові, зареєстроване місце проживання (для орендарів – фактичне місце проживання) із зазначенням адреси житла: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири), контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

4. У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію:
- на оплату житлово-комунальних послуг;
- на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення). 
Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

5. У Заяві необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я, зокрема:

1) у графі „Номер особового рахунку” – номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;
2) у графі „Найменування організації, що надає послуги” – назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги; 
3) у графі „Примітки” зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме: „є лічильник”або „немає лічильника”.

6. У Заяві необхідно відмітити чи розглядати питання призначення субсидії комісією, створеною місцевими органами влади, що здійснюється на підставі обстеження умов проживання сім’ї.
Рішення про призначення субсидії комісією приймається у таких випадках: 
- заявник є непрацездатною особою, проживає один і бажає отримати субсидію на збільшену площу житла; 
- особові рахунки відкриті на особу, яка не зареєстрована; 
- з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб (за наявності засобів обліку послуг);
- сім’я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила послуги (навчання, будівництва, ремонту, мобільний зв’язок) на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень

7. Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Заяви.


3.3. Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням субсидії.

Скачати зразок - Декларація.docx

 


3.4. Інструкція про порядок заповнення бланку Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Декларацію заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг.

У правому верхньому куті зазначається назва місцевого управління соціального захисту населення до якого подається Декларація.

У розділі І:

  • У позиції 1 вказується: прізвище, ім’я по батькові особи, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особи, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг)
  • У позиції 2 необхідно зазначити загальну площу житлового приміщення (кв. метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуальний чи багатоквартирний
  • У позиції 3 вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, дати народження, ідентифікаційного номера (за наявності) таких осіб. У графі „Примітки” можливо зазначити, що конкретна особа не проживає і їй не нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб. У графі „Джерело доходу” – назва установи, організації, підприємства, де отримується дохід.

У розділі ІІІ вказується інформація про особу, яка здійснила одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 6 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень із зазначенням виду, вартості, дати здійснення купівлі (оплати) майна або послуг.

Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Декларації.

4. Термін призначення субсидії.

Субсидія призначається на 12 місяців:

 • на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;
 • на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Постановою КМУ №329 внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій (затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995 № 848) для громадян, які отримували житлову субсидію в опалювальний період 2017/2018 років на наступний період призначення субсидії буде на підставі нових заяви і декларації визначеним категоріям:

 • орендарям житла;
 • внутрішньо переміщеним особам;
 • сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;
 • сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;
 • сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року;
 • сім’ям, які станом на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн) і не погасять її до червня 2018 року.

На наступний період субсидія призначається  без звернення, на підставі отриманої інформації про доходи від Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, вищих навчальних закладів тощо. 

Розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний періоди (у разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим тарифом, або для індивідуального опалення використовується природний газ (електроенергія)) 

 


5. Особливості розрахунку субсидії.

Розмір субсидії розраховується виходячи з об’ємів соціальної норми споживання, незалежно від фактично спожитих обсягів комунальних послуг, що визначено постановою КМУ від 06.08.2014. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

 • Для призначення субсидії враховуються доходи без податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік.
 • Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року. 
 • У разі коли дохід заявника зменшився порівняно з попереднім календарним роком, житлова субсидія може бути призначена на підставі доходів за останні шість місяців за умови надання довідки до органу соціального захисту населення про доходи таких осіб за цей період. 

Субсидія,  яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг:

Сума субсидії, яку органи соціального захисту населення переказують на рахунки виконавців/виробників комунальних послуг для оплати їх вартості і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, може бути зарахована як оплата у майбутніх розрахункових періодах.

Сума субсидії, перерахована (виплачена) внаслідок подання громадянином  документів з недостовірними відомостями, повертається ним у подвійному розмірі.

 


5.1. Соціальні нормативи для розрахунку житлових субсидій.

НОРМА ЖИТЛАНорма на сім’ю
з однієї особи
Норма на сім’ю
з двох  осіб
Норма на сім’ю
з трьох осіб
Норма на сім’ю
з чотирьох осіб

Для нарахування субсидій

48,87м2

13,65 м² особу 
+35,22 м² на домогосподарство

48,87 м2

62,52 м276,17 м289,82 м2

Для нарахування пільг
(соціальна норма) 

31,5 м2

 21,0 м² особу
+10,5 м² на сім’ю

31,5 м2

52,5 м273,5 м294,5 м2

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

 Послуга

Різновид 

Норма з 1 травня 2018 року

на опалення

в опалювальний період

4,5 м3 на 1 м2 площі * кориг. коеф. 

на газову плиту 

 

 

за наявності централізованого постачання гарячої води

3,3 м³ на особу

за відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача

5,4 м³ на особу

за наявності газового водонагрівача

10,5 м³ на особу

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ
на опаленняв опалювальний період0,0431 Гкал на 1 м2 метр опалюваної площі * кориг. коеф.

ВОДОПОСТАЧАННЯ

постачання холодної води

за наявності централізованого водопостачання гарячої води

2,4 м³ на особу

за відсутності централізованого водопостачання гарячої води

4,0 м³ на особу

постачання гарячої води

 

1,6 м³ на особу

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

водовідведення з яких:

 

4,0 м³ на особу

водовідведення холодної води

за наявності централізованого водопостачання гарячої води

2,4 м³ на особу

за відстуності централізованого водопостачання гарячої води

4,0 м³ на особу

водовідведення гарячої води

 

1,6 м³ на особу

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

на опалення

в опалювальний період

30 кВт год 1 м² площі *кориг.коеф 

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

за наявності централізованого водопостачання гарячої води

110 кВт год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год на іншого члена сім’ї, але не більше 250 кВт год на міс.

за відстуності централізованого водопостачання гарячої води

130 кВт год на сім’ю з однієї особи + 30кВт год на іншого члена сім’ї, але не більше 270 кВт год на міс.

у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами 

за наявності централізованого водопостачання гарячої води

70 кВт год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год на іншого члена сім’ї, але не більше 210 кВт год на міс.

за відстуності централізованого водопостачання гарячої води

100 кВт год на сім’ю з однієї особи + 30кВт год на іншого члена сім’ї, але не більше 240 кВт год на міс.


6. Повноваження комісії з призначення житлових субсидій.

Приймає рішення про надання субсидії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, а також:

 • одиноким непрацездатним громадянам на збільшену понад норму площу житла;
 • у разі, якщо сім’я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила послуги (будівництва,ремонту, мобільний зв’язок) на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень;
 • особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
 • індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують послуги;
 • виходячи з кількості осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні на підставі підтверджуючих документів. Таким документом може бути довідка, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, а також довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
 • особам, які зареєстровані у житловому приміщенні та сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки;
 • дитячим будинкам сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні, з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому;
 • особам, середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, та які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді;
 • якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, субсидія може призначатися з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії.

Див. також

Питання-відповідь за темою

Які документи необхідні для оформлення субсидії? 
На який термін призначається житлова субсидія? 
Де можна отримати бланк заяви та декларації на оформлення субсидії?
Призначення субсидії за наявності заборгованості з оплати послуг
Як розрахувати розмір обов'язкового платежу?
За який період враховуються доходи для призначення субсидії?
У яких випадках припиняється надання раніше призначеної субсидії?
Чи вказувати при оформленні субсидії осіб, які проживають, проте не зареєстровані у житловому приміщенні?
Якщо обов'язкова частка більша, ніж вартість фактично спожитої послуги, як сплачувати? 
Чи можна подати заяву на субсидію в електронному вигляді? 
Яка норма житлової площі для призначення субсидій? 
Як визначити середньомісячний дохід для непрацюючого пенсіонера? 
Міфи про субсидії! 


Статті за темою

Пільги 
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)


Контакти за темою

Міністерство соціальної політики України 
Департамент (ДПА) соціальної політики 
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА) 
Комунальні підприємства (КП) Керуючі компанії з обслуговування жилого фонду міста Києва 
Житлово-експлуатаційні дільниці (ЖЕД) та виробничо-обслуговуючі підприємства (ВОП) міста Києва 
Контакти житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)