Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 609 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до Положення, а саме: 


субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні і яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

На оплату житлово-комунальних послуг, за останні два квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія.

 На придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік

Якщо раніше при розрахунку під час здійснення розрахунку субсидії враховувалися доходи (з 1 травня 2017 року) за чотири квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія, то з 18 серпня 2017 за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.


Див. також

Питання-відповіді за темою

Які документи необхідні для оформлення субсидії? 
Де можна отримати бланк заяви та декларації на оформлення субсидії? 
Яка норма житлової площі для призначення субсидій? 
На який термін призначається житлова субсидія?
Як визначити середньомісячний дохід для непрацюючого пенсіонера?
Якщо обов'язкова частка більша, ніж вартість фактично спожитої послуги, як сплачувати?
Чи вказувати при оформленні субсидії осіб, які проживають, проте не зареєстровані у житловому приміщенні?
Чи можна отримати субсидію, якщо є заборгованість з оплати послуг? 
Чи призначається субсидія тим, хто має пільги з оплати житлово-комунальних послуг? 
У яких випадках припиняється надання раніше призначеної субсидії? 


Статті за темою

Субсидії 
Пільги 


Контакти за темою

Департамент (ДПА) соціальної політики
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Житлово-експлуатаційні дільниці (ЖЕД) та виробничо-обслуговуючі підприємства (ВОП) міста Києва