Адміністративний збір:

  • Юридичні особи: Безоплатно
  • Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: Тридцять робочих днів з дня надходження iнформацiї (документiв) про внесення змiн до декларацiї про початок виконання будiвельних робiт.

Результат надання: Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт, в якій враховано зміни


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

Необхідні документи:

    • Документи подаються замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адмiнiстративних послуг протягом З робочих днiв з дня визначення змiн. При зверненнi до адмiнiстатора пред'являеться документ, що засвiдчує особу суб'єкта звернення та довiренiсть, якщо заявник дiє в iнтepecax iншої особи.
    • засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують змiни
    • повiдомлення про змiну даних у заресстрованiй декларацiї про початок виконання будiвельних робiт

Інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua